FSCĀ®

Het belangrijkste doel van FSCĀ® is het bevorderen van verantwoord bosbeheer wereldwijd, waarbij rekening wordt gehouden met ecologische, sociale en duurzame aspecten, met inbegrip van de belangen van mens en dier die afhankelijk zijn van het bos.

Het FSCĀ®-keurmerk waarborgt niet alleen ecologische verantwoordelijkheid, maar ook sociale verantwoordelijkheid. Het vereist goede en veilige werkomstandigheden, eerbiediging van mensenrechten en betrokkenheid van lokale gemeenschappen bij bosbeheerplannen. Arbeiders in het bos moeten onder goede arbeidsomstandigheden werken en eerlijke lonen ontvangen, met aandacht voor training en veiligheid.

Een opvallend kenmerk van FSCĀ®-gecertificeerde bossen is dat ze worden verdeeld in 30 jaarlijkse vakken. Slechts Ć©Ć©n vak wordt elk jaar gekapt en opnieuw beplant, waarna het 30 jaar heeft om te herstellen. Hierdoor blijft de houtkap kleiner dan de natuurlijke groei, en wordt schade aan andere bomen, planten en struiken geminimaliseerd.

Economisch gezien zorgt een FSCĀ®-gecertificeerd bos voor inkomsten voor de mensen die in en rond het bos wonen en werken. FSCĀ® bevordert een duurzame bedrijfsvoering die de lokale economie versterkt en bijdraagt aan het behoud van het bos.